Thursday, 06/10/2022 - 07:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Yên Ninh

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

Hôm này ngày 5/6/2022 chi bộ Trường THCS Yên Ninh long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiềm kỳ 2022-2025 với mục đích :

- Tổ chức đại hội chi bộ phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và người lao động.

- Tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo của ban chấp hành chi bộ cần đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

- Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 cần tiến hành đúng quy định của Đảng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý .

- Cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 phải bảo đảm chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Sau hơn 3 tiếng làm việc khẩn trương tích cực, ngắn gọn, đầy đủ, xúc tích đại hội cũng đã bầu ra những đồng chí có tâm, tầm trong hàng ngũ của Đảng. 

 + Bầu cấp uỷ có 3 đ/c: 1. Lê Thị Loan

                                          2. Lê Văn Hiếu

                                          3. Hoàng Tiến Dũng

+ Bí thư chi bộ: Đ/c Lê Thị Loan

+ Phó bi thư chị bộ: Đ/c Lê Văn Hiếu

Một số hình ảnh của buổi lễ

Tác giả: Trường THCS Yên Ninh
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 19
Tháng 10 : 454
Năm 2022 : 30.715