Wednesday, 20/10/2021 - 04:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Yên Ninh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Yên Ninh năm học 2021-2022

 

Căn cứ Công văn số 568/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 02/04/2021 của Sở GD&ĐT  Thái Nguyên về việc hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch số 589/UBND-GDĐT ngày 19/05/2021 của UBND huyện Phú Lương về việc Hướng dẫn tuyến sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022.

Căn cứ Kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022 của trường THCS Yên Ninh.

Căn cứ kết quả điều tra số học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn và điều kiện cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên của trường THCS Yên Ninh năm học 2021-2022.

Trường THCS Yên Ninh xây dựng kế hoạch tuyển sinh học sinh lớp 6 năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Yên Ninh năm học 2021-2022

 

Căn cứ Công văn số 568/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 02/04/2021 của Sở GD&ĐT  Thái Nguyên về việc hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch số 589/UBND-GDĐT ngày 19/05/2021 của UBND huyện Phú Lương về việc Hướng dẫn tuyến sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022.

Căn cứ Kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022 của trường THCS Yên Ninh.

Căn cứ kết quả điều tra số học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn và điều kiện cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên của trường THCS Yên Ninh năm học 2021-2022.

Trường THCS Yên Ninh xây dựng kế hoạch tuyển sinh học sinh lớp 6 năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Thực hiện đúng Luật Giáo dục, Điều lệ trường học, Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện Phú Lương, Phòng GDĐT huyện Phú Lương.

2. Phấn đấu huy động 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học có hộ khẩu trên địa bàn xã Yên Ninh, các vùng ráp ranh được vào học lớp 6. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để huy động tối đa trẻ em khuyết tật, trẻ em có điều kiện hoàn cảnh khó khăn đến trường.

3. Đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục ở cấp học, duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ; chuyển từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực người học.

4. Đảm bảo công khai, công bằng, khách quan thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; đảm bảo rõ tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh; đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải ở một số trường.

 

II. NỘI DUNG

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 3 lớp

2. Phương thức tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh.

a) Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

b) Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học.

- Đúng độ tuổi theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Yên Ninh và các địa phương lân cận.

3. Thời gian, địa điểm tuyển sinh.

- Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 14/7/2021 đến hết ngày 16/7/2021.

+ Từ ngày 14/7/2021 đến hết 11h30’ngày 16/7/2021: Thu hồ sơ dự tuyển

+ 14h00’ ngày 20/7/2021: Hội đồng tuyển sinh xét tuyển.

7h30’ ngày 26/07/2021: Thông báo kết quả xét tuyển (niêm yết công khai)

- Trước ngày 30/7/2021:Hoàn thiện hồ sơ của Hội đồng tuyển sinh báo cáo về Phòng GDĐT Phú Lương theo quy định.

- Địa điểm tuyển sinh: Trường THCS Yên Ninh (trong giờ hành chính)

4. Hồ sơ dự tuyển

- Giấy khai sinh (bản sao hoặc photo có công chứng có bản gốc đối chiếu)

- Học bạ tiểu học

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu)

5. Tổ chức thực hiện.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường. Báo cáo xin ý kiến của UBND xã Yên Ninh và Phòng GDĐT huyện Phú Lương bằng văn bản về công tác tuyển sinh. Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh.

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh tại nhà trường, trên website nhà trường. Phối hợp với UBND xã Yên Ninh, trưởng xóm tuyên truyền sâu rộng tới các xóm về kế hoạch tuyển sinh để CMHS hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, đưa con em đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyển sinh đúng quy định.

- Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của người học; Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách người học trúng tuyển trình Phòng GDĐT Phú Lương phê duyệt.

- Thực hiện phân chia học sinh vào lớp theo nguyên tắc: Phân đều học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu và giới tính vào các lớp.

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Yên Ninh./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Phú Lương (b/c);

- UBND xã Yên Ninh;

- Trường tiểu học Yên Ninh;

- Đăng website nhà trường;

- Lưu: VP.

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

      (Đã ký)

 

  Lê Thị Loan

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 10 : 333
Năm 2021 : 4.773