Tuesday, 11/05/2021 - 23:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Yên Ninh

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVIT - 19 CỦA TRƯỜNG THCS YÊN NINH

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH ĐANG DIỄN RA

 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Căn  cứ công văn số 380/SGDĐT-CTTT  ngày 28/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Căn  cứ công văn số 171/UBND-KGVX  ngày 28/01/2021 của Sở giáo dục đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc khẩn trương tổ chức các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Căn  cứ công văn số 69/PGDĐT ngày 28/01/2021 của Phòng giáo dục đào tạo Phú Lương về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường. Trường Trung học cơ sở Yên Ninh xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu

Tăng cường các biện pháp dự phòng tích cực và chủ động, phát hiện sớm các ca nhiễm bệnh, khống chế kịp thời, không để dịch lớn xảy ra và lan rộng, kéo dài trong nhà trường; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường; tổ chức cách ly, điều trị kịp thời nhằm giảm tỷ lệ mắc và hạn chế thấp nhất tử vong do dịch bệnh gây ra, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho CBQL, GV, NV và học sinh.

         Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; có các phương án cụ thể theo tình hình dịch bệnh thực tế, quy mô, mức độ dịch.

         Xác định rõ vai trò, trách nhiệm và sự huy động tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội và cộng đồng. Tăng cường hiệu quả phối hợp liên ngành trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kiểm tra, giám sát các hoạt động trong các nhà trường.

2. Các chỉ tiêu cần đạt được

          - 100% dịch bệnh phát sinh tại nhà trường được phát hiện và xử lý kịp thời.

          - 100% ổ dịch được phát hiện sớm, tiến hành điều tra, xác minh và xử lý kịp thời; không để dịch lây lan kéo dài trong nhà trường. Thực hiện giám sát tích cực và theo dõi các ổ dịch cũ trong nhà trường.

          - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường được tuyên truyền về kiến thức phòng, chống dịch bệnh; vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành

          - Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường; họp xây dựng phương án phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong nhà trường.

          - Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh covid-19 trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra theo sự chỉ đạo của cấp trên.

         - Thông báo, rà soát, nắm bắt thông tin và lập danh sách những cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường có người thân trong gia đình hoặc bản thân có lịch trình liên quan đến tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh từ ngày 14/01/2021 đến nay tổng hợp, lập báo cáo lên cấp trên.

          - Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh trong công tác phòng chống dịch bệnh covid-19.

          - Xây dựng các văn bản chỉ đạo, tăng cường công tác phối kết hợp với trạm y tế xã Yên Ninh trong công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19.

2. Công tác chuyên môn

          Kiểm tra, rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch trong nhà trường.

          Thực hiện giám sát trọng điểm, báo cáo hàng ngày nhằm chủ động khống chế dịch bệnh.

          Tăng cường giám sát tại trong nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên để có biện pháp cách ly, điều trị kịp thời, xử lý ổ dịch triệt để nhằm hạn chế lây lan, khống chế không để dịch bùng phát, lan rộng kéo dài.

3. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe

           Kịp thời cập nhật về tình hình dịch bệnh covid-19 trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng.

           Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến kiến thức, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh covid-19 tới cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường bằng nhiều hình thức như: Phát thanh măng non trong 15 đầu giờ và 20 phút giữa giờ; Trên nhóm zalo công việc nhà trường và các nhóm lớp; Trên smas; treo Pano, áp phích.....

4. Công tác phối hợp

          Nhà trường phối hợp với trạm y tế xã Yên Ninh tiến hành phun dịch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác vệ sinh phòng bệnh trong nhà trường học.

          Huy động các tổ chức đoàn thể trong nhà trường như Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh.

5. Chế độ thường trực và thông tin báo cáo

          Thực hiện nghiêm túc quy định, hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh dịch truyền nhiễm của Bộ Y tế.

          Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của nhà trường căn cứ vào kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể của nhà trường có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo nhiệm vụ được phân công, tổ chức tốt công tác phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn trong công tác phòng chống dịch bệnh.

6. Công tác hậu cần

           Chuẩn bị đủ cơ số thuốc, trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban giám hiệu, nhân viên y tế nhà trường thường xuyên kiểm tra và phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương trong việc phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị.

          Khuyến cáo cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường thường xuyên theo dõi thông báo Bluzone đã cài đặt trên điện thoại; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tụ tập nơi đông người.

       Tuyên truyền tới cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường và các biện pháp phòng, chống dịch trong nhà trường; khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động phòng, chống dịch tại cộng đồng.

Cung cấp kịp thời thông tin về trường hợp dịch bệnh trong trường cho cơ quan y tế địa phương để phối hợp xử lý đồng thời báo cáo về Phòng GDĐT, cơ quan liên quan để phối hợp giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch phòng chống dịch bệnh covid-19 của Trường Trung học cơ sở Yên Ninh. Đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường nghiêm chỉnh thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu báo ngay về lãnh đạo trường để kịp thời xem xét, giải quyết./.

THÔNG BÁO

Về việc học sinh cần thực hiện các nội dung phòng, chống Covid-19 trong thời gian đi học

 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Căn  cứ công văn số 380/SGDĐT-CTTT  ngày 28/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Căn  cứ công văn số 171/UBND-KGVX  ngày 28/01/2021 của Sở giáo dục đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc khẩn trương tổ chức các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Căn  cứ công văn số 69/PGDĐT ngày 28/01/2021 của Phòng giáo dục đào tạo Phú Lương về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

      Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.

      Trường THCS Yên Ninh Thông báo yêu cầu trong thời gian đi học tại trường, học sinh cần thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây:

  1. Khi ở nhà:

+ Thường xuyên xúc miệng bằng nước muối hoặc nước súc miệng.

+ Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng.

+ Thường xuyên rửa tay với nước sạch và bằng xà phòng vào các thời điểm: trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi chơi, sau khi đi học về, sau khi tiếp xúc với vật nuôi, khi tay bị bẩn.

+ Che mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất là bằng khăn vải hoặc khăn tay, ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp); Vứt bỏ khăn, giấy che mũi miệng vào thùng rác và rửa sạch tay.

+ Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

+ Nghiêm cấm khạc nhổ bừa bãi.

+ Giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa.

+ Không khạc, nhổ bữa bãi.

+ Thực hiện đo thân nhiệt hàng ngày. Nếu thấy khó thở, ho, sốt, sổ mũi phải báo ngay cho nhà trường (giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế nhà trường), nghỉ học ở nhà để theo dõi sức khỏe, và đeo khẩu trang, đến cơ sở y tế để khám được khám, tư vấn và điều trị.

+ Hạn chế tụ tập nơi đông người; Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho, khó thở.

+ Trước khi đến trường, ngoài việc chuẩn bị sách vở đồ dùng học tập cần chuẩn bị một chai đựng nước hoặc ca, cốc để uống nước; Khăn hoặc giấy dùng cho cá nhân.

  1. Khi đến trường:

+ Khi học sinh đi học mỗi học sinh mang theo một chai đựng nước hoặc ca, cốc để uống nước (không dùng chung dụng cụ để uống nước),.

+ Thực hiện nghiêm túc rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước hoặc rửa tay bằng dung dịch rửa tay khô diệt khuẩn nhà trường đã chuẩn bị tại các thời điểm: Trước khi vào lớp học, sau khi học tiết thể dục, tiết thực hành các môn học, sau khi đi vệ sinh và khi thấy tay bẩn.

+ Thực hiện đeo khẩu trang trên đường đến trường và trở về nhà và những nơi công cộng (Khuyến khích đeo khẩu trang vải đạt tiêu chuẩn đúng cách).

+ Hàng ngày trước khi vào giờ học, học sinh chủ động báo cáo giáo viên khi thấy có hiện tượng cảm, sốt hay có ho, khó thở, mệt mỏi. Nếu có giáo viên sẽ đưa ngay học sinh xuống phòng y tế nhà trường để kiểm tra và theo dõi.

+ Che mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất là bằng khăn vải hoặc khăn tay, ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp); Vứt bỏ khăn, giấy che mũi miệng vào thùng rác và rửa sạch tay.

+ Giữ vệ sinh chung, bỏ rác vào thùng đúng quy định, cấm vứt rác bừa bãi nhất là khẩu trang y tế.

+ Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh.

+ Nghiêm cấm khạc nhổ bừa bãi.

+ Không được ăn quà vặt trong trường, không mang đồ ăn đựng bằng túi nilon, hộp xốp… vào trong trường học để hạn chế rác thải trong nhà trường.

      Đề nghị học sinh thực hiện nghiêm túc những nội dung trên./.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 10
Tháng 05 : 102
Năm 2021 : 1.859